O glagolima i životu…

27 05 2010

Postoji jedan jezik, kaže M. L. , mislim da se zove MESKALERO, u kojem se glagoli nikad ne menjaju po vremenima. U tom jeziku ne postoji ni prošlo ni buduće vreme.

Pa? – rekao sam.

Shvataš, ako bismo naučili taj jezik, mogli bismo da živimo duže.

(Milan Oklopdžić, odlomak iz romana »C.A. BLUES«, Beograd 1987)