Ko sam ja – leptir ili čovek?

29 04 2010

Sledeću minijaturu napisao je Čuang Ce

Jednom sam ja, Čuang Ce, sanjao da sam leptir. Lepršajući naokolo, srećan i veseo, radio sam šta mi se prohte. Ne bejah svestan da sam Čuang Ce. Odjednom, probudih se, i gle, ponovo bejah Čuang Ce. Sada ne znam jesam li čovek koji je sanjao da je leptir, ili leptir koji sanja da je čovek?

Između čoveka i leptira mora postojati razlika! To je ono što se naziva preobražaj stvari.

Nadahnuće da se prisetim ove male priče došlo je iz posete blogu jedne Šunjalice (www.shunjalica.wordpress.com).