Srbi, nasmešite se! Bila je ovo skrivena kamera!

1 06 2010

Top lista grafita i aforizama koji opisuju život u Srbiji u junu 2010. godine:

11. (vanredno) mesto – grafit koji opisuje junsku groznicu u Srbiji:

Bolje je za otadžbinu dati gol nego život! Duže te pamte!

10. mesto – grafit koji opisuje rad nevladinih organizacija i ostalog, kobajagi moralno superiornog dela našeg društva:

Dok su vešticu spaljivali na lomači, kardinal se smejao jašući na metli!

9. mesto – grafit koji opisuje strategiju razvoja srpskog zdravstva koje predstavlja  kičmu razvoja našeg društva:

Bolesnima treba zabraniti ulazak u bolnicu – BOLJE SPREČITI NEGO LEČITI!

8. mesto – grafit koji opisuje doprinos srpske nauke svetskoj:

Srpski zakon antigravitacije:

U Srbiji se najveći majmuni uvek popnu na najviše grane!

7. mesto – pitanje koje predstavlja vizionarsku brigu za budućnost Srbije:

Ako u Srbiji stvarno bude tako dobro kao što obećavaju

šta ćemo da radimo sa američkim emigrantima?!

6. mesto – izjava koja opisuje raspoloženje naroda u poslednjih 10 godina:

Šta je to apatija? Ne znam i ne zanima me!

5. mesto – grafit koji opisuje trenutni duh zajedništva u Srbiji:

Vreme je za nacionalno pomirenje. Ako se i one džukele sa tim slože!

4. mesto – pitanje koje opisuje aktuelnu srpsku strategiju u pregovorima sa MMF-om:

Da li možete da nam pozajmite 100 miliona evra, a da nam date samo 50?

Tako ćete nam dugovati 50 miliona, a i mi vama isto – pa smo kvit!

3. mesto – grafit koji opisuje realan pogled na istoriju Srbije:

Ispostavilo se da je 500 godina pod Turcima

bila samo početnička sreća!

2. mesto – grafit koji opisuje novi vid patriotizma u narodu:

Volimo te, otadžbino naša! Ali sjaši malo, života ti!!

1. mesto – izjava o društvenom trenutku u Srbiji:

Niti su oni ludi, niti sam ja zbunjen.

A sve funkcioniše!