Jedno od mogućih „pakovanja“ za Beograd

27 05 2010

ilustracija: Branislav Cimeša