Atlantida

22 05 2010

Da li je postojala?

Ako jeste, zašto je nestala?

Gde se nalazila?

Kako je izgledala?

Townsend Lloyd K "Atlantis"

Da li ju je Platon izmislio da bi pokazao veličanstvenu moć ideja?

Da li je želeo da proizvede inspiraciju kod ljudi za večnim traganjem?

Da li je mit o Atlantidi jedna od prvih urbanih legendi?

Tossi Jade "Atlantis"


Da li je Platon naseo na priču ili ju je namerno proširio ili je jednostavno želeo da veruje u nju?

Da li je priča o Atlantidi filozofska opomena vladarima o posledicama gubitka kontakta sa realnošću?


Da li je još neki pojam rodio toliko pitanja kao Atlantida?


Platon je o Atlantidi pisao u zenitu svog filozofskog dela, 360. godine pre nove ere. Državu/ostrvo koje pominje definiše kao podatke stare više od 500 godina koje je dobio većinom od egipatskih sveštenika, što znači da se mitsko stradanje Atlantide dogodilo pre otprilike 3.000 godina.


Po opisima iz Platonovih filozofskih dijaloga „Timaj“ i „Kritija“, Atlantida je bila država na ostrvu/kontinentu koje se nalazilo iza „Herkulovih stubova“ (pretpostavlja se da je Platon pod pojmom “Herkulovi stubovi” mislio na Gibraltar). Stanovnici Atlantide su ovladali neverovatno naprednim tehnologijama i imali odličnu organizaciju društva, ali je na vrhuncu razvoja ostrvo usled velike prirodne katastrofe nestalo u jednom danu (zemljotres? potop usled cunamija? vulkan? atomska eksplozija?). Kao najčešća mesta na kojima je mogla da se nalazi Atlantida poklonici ovog mita najčešće navode ostrvo Santorini u Egejskom moru, okolinu Azorskih ostrva u Atlantiku, podru;je Kariba, ali jo[ i preko 30 lokacija po celoj planeti…

Da li je Atlantida u stvari najlepša priča o sanjanju?

Linu "Goddess of the moon"

„Atlantida“ dijalog iz dalekog inostranstva:

– Odakle ste?

– Iz Jugoslavije.

– Je l` takva zemlja zaista postoji?

– Ne, ali smo mi stvarno iz nje došli!