Art čarolije 1 – trotoar kao inspiracija

3 05 2010

Ili – igre sa očima i dimenzijama…